Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Fa.č.1/14 telekomunimkačné služby
Fa č.02/14 telekomunikačné služby
Fa č.03/14 nájom podperných bodov za MTKR
Fa č. 04/14 časopis Fin. spravodaj

Fa č.05/14 za členské MAS Považie
Fa.č.06/2014 za internet
Fa.č.07/2014 obec Jasenica
Fá 8/14 rekapitulácia 3 faktúr za elek. energiu 2013
Fá 9/14 za spoločnú úradovňu 11/4 rok 2014
Fá 10/14 telekom. služby
Fá 11/14 služby T-com
Fá 12/14 internet
Fá 13/14 sep.zber
Fá 14/2014 za vývoz a uloženie odpadov
Predfaktúra 15/14 za stránku obce
Fá 16/14 za materiál na V.O. a osvetlenie OcÚ
Fá 17/14 telekom. služby
Fá 18/14 za služby mobilnej siete
Fá 19/14 za aut. práva
Fá 20/14 za prenájom pozemku pod K.D.
Fá 21/14 poplatok za potvrdenie potrebné k preplateniu DPH
Fá 22/2014 za školenie Elek. schránky.
Fá 23/14 za odvoz a uloženie odpadov
Fá 24/2014 za sep. zber
Fá 25/14 internet
Fá 26/14 tel. pevná
Fá 27/14 služby T-com
Fá 28/2014 za služby mob. siete
Fá 29/2014 slovgram Aut.zákon
Fá 30/2014 za prog. Windiws 7
Fá 31/2014 Spol. úradovňa
Fá 32/2014 za aktualizáciu programov
Fá 33/2014 sep. zber
Fá 34/2014 za odvoz a uloženie odpadov
Fá 35/2014 internet
Fá 36/2014 telefón pevná
Fá 37/2014 za telek. služby
Fá 10/14 telekom. služby
Fá za separovaný zber
Fá za odvoz a uskladnenie odpadov a odvoz
Fá 41/2014 internet
Fá 42/2014 telek. služby
Fá 43/2014 pevná sieť
Fá 44/2014 sep. zber
Fá 45/2014 odvoz a uskladnenie odpadu
Fá 46/2014 internet
Fá 47/2014 pevná sieť
Fá 48/2014 mobilná sieť
Fá 49/2014 pistenie K.D. Rozhlasu
Fá 50/2014 prevádzka spol. úradovne
Fá 51/2014 separovaný zber
Fá 52/2014 odvoz a likvidácia odpadu
Fá 53/2014 za internet
Fá 54/2014 za telekomunikačné služby
Fá 55/2014 tel. pevná
Fá 56/2014 za sep. zber
Fá 57/2014 za odvoz a uskladnenie odpadu
F8 58/2014 pevná sieť
59/2014 internet
Fá 60/2014 telekomunikačné služby
F8 61/2014 za opravu rozhlasovej ústredne
Fá 62/2014 Finančný spravodaj
63/2014 členský poplatik MSV
Fá 64/2014 za noviny
65/2014 poistenie KD a MR
Fá 66/2014 telefón pevná
Fá 67/2014 sep.zber
Fá 68/2014 za odvoz a uloženie odpadu
Fá 69/2014 internet
Fá 70/2014 telek. služby
Fá 71/2014 odvoz a uskladnenie odpadu
Fá 72/2014 sep. zber
Fá 73/2014 ročný poplatok za program kataster
Fá 74/2014 služby pevnej siete
Fá 76/2014 internet
FD 77/2014 poistenie obyvateľov obce
Fa č. 78/14 - Internet 11/2014
Fa č.79/14- vývoz a uskladnenie odpadu
Fa č.80/14- sep. zber
Fa č.81/14- mob.telefón
Fa č.82/14 - telefón
Fa č. 83/14 - mzdy pre pracovn. SOÚ Jasenica
Fa č. 84/14 - členský príspevok r.2015
Fa č.85/2014 odvoz sep. zberu
Fa č.86/14 odvoz a zneškod. odpadu
Fa č.87/14 internet
Fa č.88/14 stravné lístky
Fa č.89/14 telek.služby
Fa č. 90/14 telek.služby
Fa č.91/14- poplatok za vedenie účtu cenných papierov
Fa č. 92/14- výstavba chodníka k miestnej zvonici