Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Fa č. 121/2015 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Fa č. 120/2015 - Chudovský a.s.
Fa č. 119/2015 - MADE spol. s.r.o.
Fa č. 118/2015 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 117/2015 - Chudovský a.s.
Fa č. 116/2015 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 115/2015 - Komunálna poisťovňa, a. s.
Fa č. 114/2015 - EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
Fa č. 113/2015 - ČaS ENERGO plus, s.r.o.
Fa č. 112/2015 - Eltodo osvetlenie, s.r.o.
Fa č. 111/2015 - Eltodo osvetlenie, s.r.o.
Fa č. 110/2015 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 109/2015 - PUVERO, s.r.o.
Fa č. 108/2015 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 107/2015 - Chudovský, a.s.
Fa č. 106/2015 - Chudovský, a.s.
Fa č. 105/2015 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 104/2015 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 103/2015 - ZMOS - členský poplatok
Fa č. 102/2015 - Vladimír Styk - BOST
Fa č. 101/2015 - Obec Jasenica
Fa č. 100/2015 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 99/2015 - Chudovský, a.s.
Fa č. 98/2015 - Chudovský, a.s.
Fa č. 97/2015 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 96/2015 - Peter Šadlák 
Fa č. 95/2015 - Komunálna poisťovňa, a.s.
Fa č. 94/2015 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 93/2015 - Štátna ochrana prírody SR
Fa č. 92/15 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Fa č. 91/15 - Technická inšpekcia, a.s.
Fa č. 90/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 89/15 - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Fa č. 88/15 -Slovenská energetika, a.s.
Fa č. 87/15 - Slovenská energetika, a.s.
Fa č. 86/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 85/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 84/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 83/15 - Made spol. s r.o.
Fa č. 82/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 81/15 - Danka Tkáčová DM - SERVIS
Fa č. 80/15 -Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 79/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 78/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 77/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 76/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 75/15 - Komunálna Poisťovňa
Fa č. 74/15 - Petit Press, a.s.
Fa č. 73/15 -  Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 72/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 71/15 - ALL ENERGY, s.r.o.
Fa č. 70/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 69/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 68/15 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 67/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 66/15 - Jasenica
Fa č. 65/15 - RTVS
Fa č. 64/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 63/15 - Juraj Jágrik - GECON, reklamná agentúra
Fa č. 62/15 - MADE spol. s r.o.
Fa č. 61/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 60/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 59/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 58/15 - Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy
Fa č. 57/15 - Komunálna poisťovňa, a.s.
Fa č. 56/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 55/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 54/15 - Made spol. s r.o.
Fa č. 53/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 52/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 51/15 - O2 Slovakia, s.r.o.
Fa č. 50/15 - Doxx - Stravné lístky spol. s r.o.
Fa č. 49/15 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 48/15 - Petranet
Fa č. 47/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 46/15 - Chudovský a.s.
Fa č. 45/15 - Slovgram
Fa č. 44/15 - telefón
Fa č. 43/15 - Jasenica
Fa č. 42/15 - potvrdenie Prima banka
Fa č. 41/15 - router DSL
Fa č. 40/15 - aktivácia SIM
Fa č. 39/15 - telefón
Fa č. 38/15 - internet
Fa č. 37/15 - mobilný telefón
Fa č. 36/15 - Kontrola hasiacich prístrojov
Fa č. 35/15 - Odvoz odpadu SZ
Fa č. 34/15 - Odvoz a zneškodnenie odpadu
Fa č. 33/15 - mobilný telefón
Fa č. 32/15 - telefón 02/2015
Fa č. 31/15 - inzercia v MY Noviny
Fa č. 30/15 - sep.zber
Fa č. 29/15 - vývoz a znešk.odpadu 02/15
Fa č. 28/15 - Internet 03/2015
Fa č. 27/15- účasť na seminári EKS
Fa č. 26/15- splátka za nájom k 01.03.2015
Fa č. 25/15- za dodávku a distrib.elektriny /Cintorín/
Fa č. 24/15- za dodávku a distrib.elektriny /Verej.osvetlenie/
Fa č. 23/15- za dodávku a distrib.elektriny /OcÚ/
Fa č. 22/15- členské na rok 2015
Fa č. 21/15- aktualizácia programov za rok 2015
Fa č. 20/15- licencia na verejné používanie hudobných diel
Fa č. 19/15- mob.telefón
Fa č. 18/15- telefón
Fa č. 17/15- internet
Fa č. 16/15- náklady na soc. a ek. služby SoÚ
Fa č. 15/15- vývoz a znešk. odpadu
Fa č. 14/15 - sep.zber
Fa č. 13/15- Štátna zástava SR
Fa č. 12/15- Rowmarková tabuľka
Fa č. 11/15- časopis Fin. spravodaj roč. 2014
Fa č. 10/15- oprava programu
Fa č. 09/15- doména internet.stránky Príloha k Fa č.09/15
Fa č. 08/15- nájom podperných bodov
Fa č. 07/15- členský príspevok
Fa č. 06/15- separovaný zber
Fa č. 05/15- vývoz a uskl.KO

Fa č.04/15- internet
Fa č.03/15- telek.služby
Fa č.02/15- telek.služby
Fa č.01/15-poistenie ciest