Vitajte v obci Ďurďové
Telefón +421 (0) 42 435 3240 | Email obec@durdove.eu

Fa č. 94/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 93/2016 - EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.
Fa č. 92/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 91/2016 - Stredoslovenská energetika a.s.
Fa č. 90/2016 - DOXX Stravné lístky
Fa č. 89/2016 - APX, k.s.
Fa č. 88/2016 - Chudovský, a.s.
Fa č. 87/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 86/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 85/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 84/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 83/2016 - Telekom, a.s.
Fa č. 82/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 81/2016 - MAS Naše Považie
Fa č. 80/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 79/2016 - Progresing, Ing. Peter Reisel
Fa č. 78/2016 - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Fa č. 77/2016 - Danka Tkáčová DM-SERVIS
Fa č. 76/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 75/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 74/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 73/2016 - Blaszak - Ludwik Gocal
Fa č. 72/2016 - MADE spol. s.r.o.
Fa č. 71/2016 - obec Jasenica
Fa č. 70/2016 - obec Jasenica
Fa č. 69/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 68/2016 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Fa č. 67/2016 - Ing. Miroslav Smatana - INVESTCONSULT
Fa č. 66/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 65/2016 - CBS spol, s.r.o.
Fa č. 64/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 63/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 62/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 61/2016 - Marcela Kavalková Faturová - FIRE System
Fa č. 60/2016 - Petit Press, a.s.
Fa č. 59/2016 - Jozef Kozák
Fa č. 58/2016 - OSMONT Elektromontáže, s.r.o.
Fa č. 57/2016 - Peter Šadlák
Fa č. 56/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 55/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 54/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 53/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 52/2016 - Eduard Švec
Fa č. 51/2016 - Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
Fa č. 50/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 49/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 48/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 47/2016 - Disig, a.s.
Fa č. 46/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 45/2016 - MADE spol. s.r.o.
Fa č. 44/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 43/2016 - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Fa č. 42/2016 - obec Jasenica
Fa č. 41/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 40/2016 - Regionálne združenie Mikroregión Strážovské vrchy
Fa č. 39/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 38/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 37/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 36/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 35/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 34/2016 - FEREX, s.r.o.
Fa č. 33/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 32/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 31/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 30/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 29/2016 - DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
Fa č. 28/2016 - Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Fa č. 27/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 26/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 25/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 24/2016 - APX, k.s.
Fa č. 23/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 22/2016 - MADE spol. s.r.o.
Fa č. 21/2016 - Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí
Fa č. 20/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 19/2016 - SLOVGRAM
Fa č. 18/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 17/2016 - CBS spol, s.r.o.
Fa č. 16/2016 - Obec Jasenica
Fa č. 15/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 14/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 13/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 12/2016 - DREVOVÝROBA Anton Briestenský
Fa č. 11/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 10/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 9/2016 - Slovenský pozemkový fond
Fa č. 8/2016 - Stredoslovenská energetika, a.s.
Fa č. 7/2016 - SOZA
Fa č. 6/2016 - Obec Jasenica
Fa č. 5/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 4/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 3/2016 - Chudovský a.s.
Fa č. 2/2016 - Slovak Telekom, a.s.
Fa č. 1/2016 - Alfa print, s.r.o.