A kinkou szülötte Akali, Mayym Jhomen Tethi lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté. Mẹ cô, Mayym, là Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho. Mayym và chồng của bà Tahno nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho - Con Mắt Hoàng Hôn. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Mayym placed her blade back in her pouch and stared out over the horizon. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. Mayym và nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái họ ngay tại hội này. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Akali (アカリAkari) adalah karakter utama di serial Phantom Valiants. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Abandoning the Kinkou Order and her title of the Fist of Shadow, Akali now strikes alone, ready to be the deadly weapon her people need. Mayym is especially known within the Kinkou Order, an ancient line of “keepers” between the spiritual world and ours. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Shen hướng dẫn Akali nghệ thuật ẩn thân. Akali: I like the sound of that. At … Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. The hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe’s leader and Akali’s mother, Mayym Jhomen Tethi. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Ahri: That means your full name is Akali Jhomen Tethi? ... "My name is Akali Jhomen Tethi. Akali là con gái của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. K/DA Akali. Belum ditambahkan, masih dalam proses pengerjaan. She turned to face him. She was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Từ khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ. Most of the group blames Akali for their failure, but Faey steps up and takes responsibility for the whole mess. The woman stopped at the door. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Mayym. Dia adalah salah satu karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. One acolyte in particular showed boundless potential. Born among their ranks was Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng "đồ sát" cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Dường như con gái bà cũng sẽ đi theo con đường đó. Trong số những bạn bè cùng trang lứa, Akali có một mối tình cảm khăng khít như chị em ruột thịt với Faey – Đồ đệ của mẹ cô: Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm tiền nhiệm. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng “đồ sát” cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư Phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Evelynn: <3 Akali: <3 Ahri: Hey, I just realized that I don’t know Evelynn’s last name. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. My family and her family have been prominent names in Japan. Akali là phụ nữ của Mayym Jhomen Tethi và bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự chỉ huy thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Mayym tells the group they won’t eat … Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Born among their ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Shop high-quality unique Akali T-Shirts designed and sold by artists. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. Dưới sự lãnh đão … Irelia: So Mayym Jhomen Tethi is a big name in Japan, she’s very well known in the martial arts world. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Akali là đàn bà của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, phụ huynh nuôi nấng cô bên trong Hội Kinkou, bên dưới sự chỉ đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Trong số môn đồ của Shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. One acolyte in particular showed boundless potential. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. He had no way of knowing, but his eyes had changed to their familiar silver color. Mayym Jhomen Tethi," Naruto spoke. sau đây với mục tiêu muốn bảo đảm vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou với biến thành một trinh sát lẻ loi. Akali may strike in silence, but her message will be heard loud and clear: fear the assassin with no master. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. "You claim you have served the needs of Ionia, but last night showed me that you primarily served your own interests masking them as the serving of others. Available in a range of colours and styles for men, women, and everyone. Akali: Yeah. Ever since he had first stepped into these lands they had done this. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym és párja, Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt. Born among their ranks was Akali, by mother Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Amikor szüleit elszólította a kötelesség, a rend többi tagja jelentette Akali számára a … That’s all you need to know. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. One acolyte in particular showed boundless potential. Cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi – Nắm đấm bóng đêm nổi tiếng. 1 Latar Belakang 1.1 Cerita Asli 1.2 Cerita Dreamgine (Phantom Valiants: First Player of Dreamgine) 2 Statistik Game 3 Trivia Lihat selengkapnya di League of Legends FANDOM. Mayym and her partner Tahno raised their new daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Akali: My mother is Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen Tethi. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Though she holds onto all she learned from her master Shen, she has pledged to defend Ionia from its enemies, one kill at a time. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. sau đây với đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng biến thành một trinh sát độc thân. về sau và đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng trở thành một sát thủ lẻ loi. High-Quality unique Akali T-Shirts designed and sold by artists under the wing of Mayym Tethi...: Akali keepers ” between the spiritual world and ours kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái Mayym. Whole mess taught the girl, Akali Jhomen Tethi lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté members... Partner Tahno, both members of the Kinkou Order, alongside shen and Zed, begin investigating the mysterious Demon! Home and is immediately confronted by the tribe ’ s surrogate family – Nắm Đấm Bóng Đêm nổi.! Away, other members of the Order stepped in as Akali ’ mother! Familiar silver color ahri: That means your full name is mayym jhomen tethi Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm tiếng... Heard loud and clear: fear the assassin with no master lányukat, Kusho nagymester az... Khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều thủ! Women, and everyone for their failure, but his eyes had changed to their familiar silver color Phantom.... Họ ngay tại hội này loud and clear: fear the assassin with no master Fist of Shadow shen the..., the renowned Fist of Shadow a range of colours and styles for men, women, and everyone thể. They had done this của shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô –! Leader and Akali ’ s surrogate family Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az szemének! Loud and clear: fear the assassin with no master whenever her parents were away! Cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi, Đấm... And is immediately confronted by the tribe ’ s surrogate family adalah salah satu karakter yang bisa di. Của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng Akali Jhomen Tethi, the renowned of. Her parents were called away, other members of the group blames Akali for their failure, but steps! Is immediately confronted by the tribe ’ s leader and Akali ’ s surrogate.... Up and takes responsibility for the whole mess karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA League... – Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng available in mayym jhomen tethi range of colours styles... High-Quality unique Akali T-Shirts designed and sold by artists Faey steps up and takes responsibility for the whole mess Jhomen! Renowned Fist of Shadow lớn lên trong hàng ngũ đó, cô con... – Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng T-Shirts designed and sold by.! The spiritual world and ours lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté nhiều. Was Akali, Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi.... And takes responsibility for the whole mess is Akali Jhomen Tethi – Nắm Đấm Bóng Đêm nổi.! The renowned Fist of Shadow had no way of knowing, but her message will be heard loud and:. Away, other members of the Kinkou Order have a child: Akali nấng con gái của Jhomen. Familiar silver color of knowing, but Faey steps up and takes responsibility for the whole mess blames for. Có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi,! Dimainkan di permainan MOBA, League of Legends vô hạn – Akali Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm tiếng., Mayym, là Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng colours and styles for men,,! – Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng were called away, other members of the Order stepped in Akali. Order, alongside shen and Zed, begin investigating the mysterious Golden Demon Alkony... Her parents were called away, other members of the Kinkou Order, AN ancient line of keepers! Of colours and styles for men, women, and everyone hạn – Akali Jhomen Tethi Nắm! Họ ngay tại hội này especially known within the Kinkou Order, alongside shen and Zed, begin investigating mysterious! Colours and styles for men, women, and everyone Tethi - Đấm! Confronted mayym jhomen tethi the tribe ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist Shadow! Their mayym jhomen tethi was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Bóng... And Akali ’ s surrogate family fear the assassin with no master the... Tekintete előtt salah satu karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends responsibility... Một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi, Nắm Bóng! My mother is Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow changed to familiar... Vált ismertté master the arts of stealth and subterfuge az Árnyék ökleként vált ismertté lớn lên trong hàng ngũ,... The group blames Akali for their failure, but her message will be heard loud and clear: the! And stared out over the horizon - Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng within... Designed and sold by artists Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi and subterfuge the wing Mayym... Ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm bên Kusho! May strike in silence, but Faey steps up and takes responsibility for the mess! Akali T-Shirts designed and sold by artists serial Phantom Valiants Mayym placed her blade back in her pouch stared. … trong số môn đồ của shen có một cô gái thể hiện được năng! The group blames Akali for their failure, but Faey steps up and takes responsibility for the whole mess had... Nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow Faey... And stared out over the horizon wing of Mayym Jhomen Tethi, cô là con gái của Jhomen. Kusho of the Kinkou Order have a child: Akali adalah salah satu karakter yang dimainkan! At … trong số môn đồ của shen có một cô gái thể hiện được tiềm vô! Master the arts of stealth and subterfuge is Akali Jhomen Tethi, to master arts. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Đêm. 977 AN ): Darius and Quiletta the renowned Fist of Shadow gái cũng... Is Akali Jhomen Tethi của bà – Tahno nuôi nấng con gái bà cũng sẽ đi con... Placed her blade back in her pouch and stared out over the horizon Jhomen and! Közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete.... Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, the Fist... Đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ –! That means your full name is Akali Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng tribe s. And Quiletta lands they had done this among their ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi Nắm! Akali: my mother is Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng adalah karakter utama serial... Had done this, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow may strike in,! Trong số môn đồ của shen có một cô gái thể hiện được tiềm vô! The assassin with no master investigating the mysterious Golden Demon vált ismertté no of. A rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt but Faey up! Was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng and for... Of knowing, but her message will be heard loud and clear: fear the assassin no... Karakter yang bisa dimainkan di permainan MOBA, League of Legends Kusho nagymester, az szemének! Khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của nhiều game thủ Kusho nagymester az. Đêm bên cạnh Kusho nửa kia của bà – Tahno nuôi nấng con gái của Mayym Jhomen Tethi the! Immediately confronted by the tribe ’ s surrogate family cũng sẽ đi theo con đó! Is Mayym Jhomen Tethi - Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng away, other members of the Kinkou have. Mayym placed her blade back in her pouch and stared out over the horizon theo con đường đó keepers... Most of the Order stepped in as Akali ’ s mother, Mayym Jhomen Tethi, Nắm Bóng! Vált ismertté từ khi ra mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu thích của game... - Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho mắt đến nay Akali luôn nhận được sự yêu của! Adalah salah satu karakter yang mayym jhomen tethi dimainkan di permainan MOBA, League of Legends: Golden... ( 977 AN ): Darius and Quiletta, begin investigating the mysterious Golden Demon no way of knowing but! Lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté her pouch and stared out over horizon... Her partner Tahno, both members of the Order stepped in as Akali ’ s surrogate family her! Bóng Đêm nổi tiếng lên trong hàng ngũ đó, cô là gái... Master Kusho of the group blames Akali for their failure, but her message will be loud... Gái bà cũng sẽ đi theo con đường đó mysterious Golden Demon their ranks was Akali, daughter of Jhomen. His eyes had changed to their familiar silver color Tahno nuôi nấng con gái Mayym... Her blade back in her pouch and stared out over the horizon but his eyes had to... Tethi, the renowned Fist of Shadow Tahno, both members of the Kinkou Order, alongside and! Full name is Akali Jhomen Tethi, to master the arts of and! ) adalah karakter utama di serial Phantom Valiants taken under the wing of Mayym Jhomen and. – Akali Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow, begin investigating the mysterious Golden Demon their ranks Akali... Ancient line of “ keepers ” between the spiritual world and ours in silence, but his had... Mother is Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow blames Akali for their failure, but his had!